Honeywell - Mora Aerospace

Komplexní restrukturalizace podniku založená na maximalizaci ROI – Štíhlý flexibilní podnik

"Poradenská firma Central European Productivity Center (CEPC) během svého působení v prokázala široké spektrum kompetencí, které jsou potřebné pro komplexní změnu tradičního průmyslového podniku na úroveň světové třídy
V zavádění štíhlé výroby, na které byly konsultační aktivity zaměřeny primárně, uplatnila firma základní principy výrobního systému Toyoty ve významných modifikacích pro jiný charakter výroby - výrobkově rozmanitou, malosériovou a rychle se měnící výrobu, navržením layoutu optimálně sdílených strojů a zařízení, z hlediska plynulosti, flexibility zpracovatelských toků. Původní layout se tím změnil komplexně a radikálně. Firma vyškolila pracovníky v příčinném řízení kvality výroby, TPM, rychlé výměně nástrojů (SMED), v nové koncepci procesního normování a dalších koncepcích štíhlé výroby a vedla jednotlivé týmy v zavádění nových postupů do praxe. Školením statistických metod řízení kvality dala pracovníkům znalostní základ pro Honeywellem uplatňovanou metodologii 6 Sigma a perfektně přeložila rozsáhlý manuál 6 Sigma do češtiny
Firma navrhla organizaci výrobních jednotek do multifunkčních procesních týmů, améb, s vysokým stupněm sebeřízení
a odpovědností nejen za fyzické, ale i za ekonomické výsledky
ekonomickém řízení uplatnila převratnou metodu kvantifikace
a řízení kapitálové výnosnosti procesů a produktů
, kterou sama vyvinula. To vneslo zcela nové finanční pohledy na jednotlivé procesy
a produkty, klíčové pro správná věcná rozhodování a stalo se základem tvorby finančních výkazů améb. V zájmu motivace pracovníků na stále širší implementaci principů štíhlé výroby
a na neustálém zlepšování ekonomických výsledků navrhla firma přiměřený systém odměňování.
Oceňuji i znalosti pracovníků firmy v oblasti počítačových informačních systémů a schopnost vytvářet počítačové programy, šité na míru konkrétní problematice   

Přístup CEPC je orientován na zásadní a komplexní změny podniku s dlouhodobými důsledky pro konkurenční schopnost podniku, nikoli na izolovaná zlepšování vybraných dílčích procesů   
Konsultanti CEPC se v průběhu působení projevili jako komunikativní a ochotní předávat všechny své znalostí našim pracovníkům
ve školeních, manuálech i při společných pracích. Věřím, že většina předaných znalostí zakořenila v myšlení našich pracovníků a bude postupně přinášet stále markantnější výsledky."Ing. Martin Seidler,
generální ředitel Honeywell Mora Aerospace

Edscha Bohemia                       
                                                                                   Implementace Výrobního systému Toyoty se zaměřením na maximalizaci ROI. Fundamentální změny fyzického, plánovacího a organizačního i informačního systému.

 

Buzuluk Komárov                       
                                                                                  
Zlepšování výrobního, plánovacího a řídicího systému.
Změny směrem ke štíhlému systému začaly dříve – na základě našich školicích programů.
                                                                          Linet

Restrukturalizace tradičního výrobního systému na štíhlý systém.


Naše služby
Vybrané reference
<< Partnerská společnost © CEPC 2006