Participativní poradenství
a vzdělávání
Jednorázové audity
a analýzy podnikových procesů
Kustomizovaná řešení finančně štíhlých
výrobních systémů

Tým CEPC uplatňuje v rámci spolupráce s klienty nový přístup
v konzultační činnosti, tzv. participativní poradenství. Tento způsob spolupráce zapojuje do identifikace a řešení problémů široký okruh pracovníků podniku a plně využívá jejich důvěrných znalostí detailních podnikových podmínek. Naši konzultanti zajišťují obsahové, metodické a často i technické vedení procesu změny, zatímco podnikoví pracovníci zajišťují šíření postupů aplikovaných v pilotních projektech do celé organizace. Tím, že se pracovníci sami stávají výzkumníky, analytiky a řešiteli problémů, mění se styl myšlení a práce v organizaci.
Participativní poradenství je nejúčinnější zpravidla tehdy, předchází-li mu přiměřené školení zúčastněných pracovníků. To je předpokladem vytvoření znalostního prostředí pro budoucí trvalé zlepšování systému. Formy a rozsah školení spjatého s konzultační činností jsou
šity na míru konkrétním požadavkům klienta. Školení je však vždy koncipováno tak, aby integrovalo pokrokové manažerské systémy
a metody s hlavním finančním cílem podniku: maximálním zhodnocováním investovaného kapitálu - ROI.

Naše dlouholetá zkušenost nám umožňuje efektivně realizovat rychlé audity a analýzy podnikových systémů, zaměřené na odhalování koncepčních či technických překážek v dosahování maximálního zhodnocování kapitálu v podnikových procesech. Výstupem auditu je nejen přehled zjištěných nedostatků, ale především seznam konkrétních doporučení, jejichž implementace by měla vést k nápravě stavu.   

 Jsme si vědomi toho, že výrobní systémy je nutno šít na míru konkrétní situaci klienta. „Učebnicové" zabezpečení hlavního požadavku JIT výroby, tedy plynulých zpracovatelských toků, může být pro podnik velmi nebezpečným z hlediska kapitálové náročnosti produkce, zvláště u velmi variabilního širokého výrobkového portfolia. Při návrhu výrobní architektury včetně návrhu layoutu a logistického systému se proto zaměřujeme nejenom na zabezpečení štíhlosti výrobního systému z hlediska zásob a průběžné doby výroby, ale především na celkovou finanční štíhlost výrobních procesů.
Při navrhování a implementaci štíhlých výrobních systémů se neomezujeme pouze na zavádění JIT výroby. V centru naší pozornosti je také druhý pilíř štíhlého výrobního systému - Jidoka, zabezpečující maximální kvalitu ve spojení s produktivitou a humanitou práce. Ta je založena na odhalování procesních abnormalit v reálném čase a implementaci trvalých protiopatření proti opakování problémů, většinou technického charakteru.
 
CEPC má dlouholeté zkušenost s implementací koncepcí a technik štíhlého výrobního systému. K technikám, které  naši konzultanti pomáhali zavádět, patří například pružné výrobní buňky či linky (U-linky), TPM (úplná produktivní údržba), rychlé přechodové časy (metodologie SMED), 5S, vizuální řídicí systémy, chybám vzdorná opatření (poka-yoke) a kanban.

Náš tým má také praktickou znalost integrace štíhlého výrobního systému s iniciativou Six Sigma, tzv. Lean Sigma.

Naše služby
Vybrané reference
<< Partnerská společnost © CEPC 2006