Finančně štíhlý výrobní systém

Firma Central European Productivity Center (CEPC)
byla založena v roce 1995 za znalostní podpory firmy
Productivity Inc. Náš tým se od počátku orientuje na zavádění světově nejvyspělejších manažerských koncepcí a technik
do české podnikové praxe.

Naší hlavní konkurenční předností je hluboká znalost koncepcí
a technik štíhlého výrobního systému (lean production). A to nejen
v excelentním provedení automobilky Toyota, ale i v jeho variantách, vhodných pro variabilní širokospektrou výrobu, pro kterou se
v poslední době vžil pojem Lean Mixed Model Value Streams.
Štíhlost podnikových procesů vnímáme komplexně. Víme, že již zdaleka nestačí snižovat hladinu zásob v procesech či na jejich výstupech. Aby procesy maximalizovaly kapitálovou výnosnost,
je třeba snižovat jejich kapitálovou náročnost na pracovníky, stroje, budovy a další procesní zdroje. Tuto skutečnost máme na mysli jak
při navrhování nové  architektury podnikových procesů, tak při implementaci jednotlivých subsystémů štíhlého systému.
Naším cílem je projektování a asistence při zavádění finančně
štíhlých systémů
.


Koncepce štíhlého výrobního systému
Architektura procesních zdrojů
pro štíhlou výrobu

Vybrané techniky
<< Partnerská společnost © CEPC 2006